Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

De dolda riskerna med prissättning per ord för översättning

Förvänta dig dolda avgifter, besvär och förseningar när leverantörer erbjuder översättningar till fyndpriser.

Aaron Hakensons avatar
Aaron Hakenson

13 januari 2021

4 MIN LÄSNING

I branschen för webbplatsöversättning använder leverantörer ofta en ”pris per ord”-modell för att uppskatta hur mycket ett projekt kommer att kosta. Många tillhandahåller absurt låga kostnadsförslag.

Det är viktigt att lära sig sanningen om låga översättningskostnader – och vad de kan avslöja om en leverantör:

 • Äldre leverantörer av översättningar har svårt att identifiera viktigt översättningsbart innehåll på webbplatser vilket resulterar i felaktiga kostnadsförslag.
 • Låga priser kan betyda att leverantören tar genvägar vilket leder till högre, dolda avgifter senare.
 • Hur effektiv en parsers algoritm är varierar – de allra effektivaste kan spara pengar åt dig.
 • Webbplatsöversättning handlar om mer än bara översättning. Många tekniska och operativa arbetsflöden är också involverade.

Webbplatsöversättning är något unikt

Ett översättningsprojekts omfattning (och slutliga kostnad) definieras vanligtvis genom ordräkning – det totala antalet ord som leverantören ska översätta. Att fastställa antal ord för offlineinnehåll som exempelvis dokument är enkelt. Men det är mycket svårare med webbplatser.

Varför? Det är oftast lätt att identifiera översättningsbar text på webbplatser. Men översättningsbart digitalt innehåll existerar i många former och format som bilder, videor, PDF-dokument, webbplatsapplikationer med mera. Dessa element kan ligga uppe på helt andra servrar och databaser. Föråldrade leverantörer av översättningar som använder sig av underutvecklade eller omoderna innehållsidentifierande tekniker missar ofta dessa kritiska, kundnära komponenter.

Föråldrade leverantörer med underutvecklade tekniker missar ofta översättningsbart innehåll vilket leder till bedrägligt billiga kostnadsförslag.

Detta innebär att det finns mycket innehåll som inledningsvis inte identifieras för översättning. Det leder till bedrägligt låga ordantal. När detta kombineras med en prissättning per ord leder det till helt inkorrekta kostnadsförslag.

Det missade innehållet upptäcks vanligtvis när webbplatsen översätts och leder till oväntade översättningskostnader som skjuter i höjden. Och under tiden skrämmer din delvis översatta webbplats bort kunder.

Låga priser och genvägar

Leverantörer av webbplatsöversättningar konkurrerar ofta med priset med hjälp av ett lågt pris per ord. Dessa skenbara fynd kan hänföra möjliga kunder, men vanligtvis dyker dolda kostnader upp i ett senare stadium. (Denna kostnadsförskjutning jämnar ut de förluster som leverantörerna ådrar sig genom de låga priserna per ord.)

Billiga priser per ord medför risker:

 • Alltför höga kostnader för korrekturläsning och redigering, vilket erbjuds som en separat tjänst.
 • Att betala mer än en gång för att identiskt innehåll översätts eller att över huvud taget betala för att återpublicera innehåll som redan översatts.
 • Översättningar som uppvisar bristande kvalitet på grund av slarv eller användning av översättningsmjukvara
 • Översättningar som har långsamma leveranstider som inte kan hinna med din verksamhet.

Framstående leverantörer erbjuder å andra per priser per ord som redan inkluderar allt och räknar ut priser som innefattar iterativ redaktionell redigering, kvalitetskontroll och publicering. Du får det du ser.

De använder sig dessutom av kompletta lösningar, utformade för att eliminera den operativa komplexiteten och de kostnader som traditionell webbplatsöversättning för med sig.

Det totala antalet ord är irrelevant

Pris per ord fungerar bra som prissättningsenhet vid översättning av dokument, men för webbplatsöversättning? Inte så bra.

Framstående leverantörer använder sig av bra teknik som gör mer än att upptäcka alla översättningsbara ord. Den identifierar i stället korrekt antal ord som ska översättas, vilket är två olika saker.

Det är stor skillnad mellan att upptäcka alla översättningsbara ord och att identifiera korrekt antal ord som ska översättas.

Webbplatser har en stor mängd upprepat innehåll. Det är innehåll som dyker upp dussintals (eller hundratals eller till och med tusentals) gånger på olika sidor som bland annat sidhuvuden, sidfötter och delar av produktbeskrivningar.  Smart teknik för webbplatsöversättning identifierar sådana fraser som enheter kallade ”segment” och fyller automatiskt i den översatta frasen på alla ställen där segmentet dyker upp på den översatta sidan – utan extra kostnad. Översätt en gång, betala en gång, återanvänd oändligt många gånger. En del leverantörer av översättningar tar betalt varje gång sådant innehåll översätts eller fylls i automatiskt, vilket leder till högre kostnader.

Framstående leverantörer av webbplatsöversättningar använder sig av bra teknik för innehållsparsing som kan identifiera översättningsbart innehåll från många olika slags medier på webbplatsen (och dynamiskt innehåll utanför webbplatsen).

Nästan alla webbplatsleverantörer använder program för innehållsparsing, men de bästa baseras på effektiva algoritmer som på ett smart sätt minskar antalet ord som behöver översättas. Leta efter leverantörer som erbjuder mycket effektiva parsrar.

Digital first-byråer kan dessutom skräddarsy sina parsingalgoritmer, vilket gör dem ännu effektivare. Majoriteten av leverantörer kan inte göra detta.

Du betalar för mer än översättning

Hemligheten med att köpa webbplatsöversättning: Du köper inte bara webbplatsöversättning. Till skillnad från ett dokument är din webbplats ett levande ting som ständigt förändras. Dessa unika egenskaper utvidgar projektets totala kostnad utöver pris per ord.

Leverantörer tar till billiga per ord-prissättningar när de inte kan konkurrera med lägre kostnader i andra delar av projektet.

De bästa lösningarna för webbplatsöversättning har abonnemang med fasta avgifter. Detta är ingen hållhake för fler översättningar. Abonnemanget innefattar otalig teknik, kompetenser och uppgifter som behövs för att felfritt och fortlöpande driva din lokaliserade webbplats. De omfattar:

 • Konfiguration och integration av teknik
 • Projektledning
 • Hantering av översättningsarbetsflöden
 • Säkerställande av översättningar
 • Hosting och upptid
 • Kvalitetskontroll
 • Dagligt underhåll och drift
 • 24/7/365 kundservice och mycket mer.

Du betalar för det inre lugn som infinner sig när du inte behöver ta hand om dessa och andra komplicerade och omständliga uppgifter.

Framstående digital first-översättningsbyråer är transparenta med sin prissättning, tillhandahåller prisförslag med fasta kostnader (och håller sig till dem) och har de allra bästa möjligheterna att minska dina översättningsutgifter. Dessutom minimerar de IT-avdelningens belastning att konfigurera och underhålla flerspråkiga webbplatser.

Slutsats

När du expanderar till nya online-marknader är det viktigt att komma ihåg att per ord-prissättningar har fler lager än man först anar. Låga kostnadsförslag resulterar ofta i ett högt pris senare. Om en leverantör erbjuder sina tjänster till ett pris som verkar för bra för att vara sant är det antagligen just det.

Uppdaterades senast den 13 januari 2021
Aaron Hakensons avatar

Om Aaron Hakenson

Aaron Hakenson är ansvarig för all försäljning och go to market-verksamhet på MotionPoint. Han har 15 års erfarenhet av ledarskap i översättningsbranschen och driver MotionPoints försäljnings- och marknadsföringsfilosofier​​​​​​​. Aaron har en gedigen meritlista när det gäller att implementera och utveckla strategier för att påskynda ökning av omsättningen och kundnöjdhet.

Aaron Hakensons avatar
Aaron Hakenson

Senior VP för Sales och Account Management

4 MIN LÄSNING