De 8 utmaningarna med slimmade marknadsföringsteam

Vi beskriver de bästa konsekventa och beprövade metoderna för att få ut mesta möjliga av era resurser och uppnå lysande verksamhetsresultat.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 21 maj, 2018

3 MIN LÄSNING

Det är samma visa varje år: marknadsföringsbudgetar krymper, teamen blir (eller förblir) slimmade och det sker en hel del granskning av resultaten, avkastningen på investeringar och effektiviteten av marknadsföringsprogram.

Låter det bekant? Det är särskilt kännbart om ni är ett litet team – i synnerhet ett som har i uppgift att hantera ett globalt varumärke.

Men det finns några konsekventa och beprövade bästa tillvägagångssätt som kan hjälpa er att få ut mesta möjliga av resurserna ni redan har för att få fram enastående resultat för ert företag.

Utmaning nummer 1: Rekrytera rätt folk

Varje rekrytering spelar stor roll för små marknadsföringsteam. Ett snedsteg påverkar inte bara själva teamets kultur (vilket är omfattande i sig), utan även samma teams förmåga att genomföra de marknadsföringsprogram som är avgörande för företagets framgång.

Nyckeln är att rekrytera specialister som även är starka generalister. Framgången för mindre team beror på folk som är ”T-formade” – det vill säga folk som har djup kunskap på ett eller två områden och som kan vara funktionella och hjälpsamma på en rad andra områden för att maximera sin inverkan på er strategi.

Utmaning nummer 2: Marknadsföringens moderna tempo

Digital marknadsföring sker i blixtsnabbt tempo, vilket har en påtaglig inverkan på marknadsförare. De flesta har svårt att förstå det ständigt föränderliga landskapet och behålla fotfästet.

Nyckeln till framgång inom modern marknadsföring för små team är att hålla sig flexibla, smidiga och anpassningsbara. Förenkla planerings- och godkännandeprocesser till sexveckorscykler, och vänj er vid att snabbt (och ofta) lägga i en växel.

Fokusera på att få ordning på grunderna och genomföra aktiviteter som framför era mest avgörande budskap till era viktigaste målgrupper.

Utmaning nummer 3: Prioritera arbetsinsatser

Det är svårt i ett litet team att balansera viljan att göra allt med resurserna man har med att bara göra vissa av dessa saker.

Kom ihåg att 80/20-regeln vanligtvis gäller även inom marknadsföring. Det innebär att 80 % av resultaten ni uppnår kommer från endast 20 % av era aktiviteter och initiativ.

Fokusera på att få ordning på grunderna och genomföra aktiviteter som framför era mest avgörande budskap till era viktigaste målgrupper.

Utmaning nummer 4: För mycket innehåll

Innehåll, innehåll, innehåll. Det är stridsropet ni hör inom modern marknadsföring: ”Vi måste ha mer innehåll!

Men det stämmer inte alltid.

Innehåll är viktigt, men för slimmade team handlar det främst om kvalitet före kvantitet. Fokusera på att bygga långsiktiga tillgångar som besvarar era kunders viktigaste frågor, och som kan omvandlas, omarbetas och distribueras till många olika kanaler för att maximera deras livslängd och inverkan.

Utmaning nummer 5: Anpassning och automatisering

Nyckeln för små team är att ”slå i viktklassen ovanför”, eller att ha ett par personer som kan axla flera personers arbetsbörda med hjälp av till exempel teknik.

Var inte rädda att investera budgeten i programvara eller andra tekniklösningar som kan hjälpa er att automatisera vardagliga uppgifter och processer. Det hjälper teamet att fokusera på de mer påtagliga problemen som kräver djupgående kunskaper och kritiskt tänkande.

Utmaning nummer 6: Otillräcklig arbetskraft och kompetens

Ibland räcker det inte med bara teknik för att ni ska kunna skala upp. Det är då små team behöver partners, leverantörer och byråer som kan hjälpa dem att genomföra de strategier som kräver en aning mer hästkrafter.

Genom att utkontraktera en del av expertisen ni behöver kan ni spara tid, pengar och slippa göra några av de misstag de har sett tusentals gånger tidigare.

Utmaning nummer 7: Drunkna i gårdagens marknadsföring

Vi må befinna oss mitt i en digital revolution, men det finns gott om företag som inte tagit steget över ännu. De förlitar sig fortfarande på tryckt marknadsföring, live-evenemang och dyr direktpost.

Om detta stämmer in på ert företag ska ni hålla i åtanke att ett digitalt skifte är den bästa gåvan ni kan ge till ett litet team. Det är helt enkelt så att den digitala världen idag står i centrum för alla affärer, men för små marknadsföringsteam kan förmågan att arbeta i molnet och på webben spara tid, pengar och resurser som man hellre vill lägga på att anpassa verksamheten och driva tillväxt.

Vi må befinna oss mitt i en digital revolution, men det finns gott om företag som inte tagit steget över ännu.

Utmaning nummer 8: Lång inlärningscykel

Marknadsföringsteam ägnade tidigare månader åt att skapa en årsplan, och därefter ett helt år på att genomföra dessa planer.

Idag är lösningen att sätta upp mer kortsiktiga mål, använda sig av regelbunden och förenklad rapportering och att känna sig trygg med att misslyckas snabbt så att finjusteringar i realtid kan göras baserat på dessa lärdomar.

Slutsats

Slimmade marknadsföringsteam är idag snarare regeln än undantaget, men de kan minst sagt vara mäktiga och kraftfulla.

Låt inte er lilla storlek hindra er. Ni behöver bara göra ett par viktiga investeringar och prioritera rätt så kommer ni att kunna konkurrera med de största teamen inom marknadsföring ... och vinna.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 21 maj, 2018

3 MIN LÄSNING