De 4 största utmaningarna som internationell e-handelstillväxt står inför

Den internationella onlinebaserade detaljhandeln står i händelsernas centrum, och där kommer den att förbli. Här är några tips att tänka på när ditt företags ambitioner för E-handeln växer.

Chris Hutchins avatar
Chris Hutchins

28 augusti 2015

4 MIN LÄSNING

Det är lättare än någonsin att få kontakt med nya kunder (och öka intäkterna!) genom att expandera till nya internationella marknader – särskilt genom kanaler på webben. Faktum är att den globala B2C E-handeln är på väg att nå 2,3 biljoner dollar år 2018 och en stor andel av denna kraftiga tillväxt sker på internationella tillväxtmarknader.

För att uppnå tillväxt på nya marknader bör E-handlare publicera sina webbsidor på de lokala språken. Nästan 60 % av de globala konsumenterna tillbringar nämligen mer tid på webbplatser som publicerats på deras egna språk än på webbplatser som publicerats på engelska – eller så bojkottar de engelskspråkiga webbplatser helt och hållet.

Men det finns andra centrala utmaningar som företagare bör känna igen när de funderar på hur de kan expandera internationellt. Här är ett par punkter att ha i åtanke, och ett par förslag för att eliminera ömma punkter så att ditt företag kan koncentrera sig på det det gör bäst: att engagera kunder och sälja produkter i världsklass till dem!

1: Teknisk infrastruktur

Att lansera webbplatser på internationella marknader behöver inte betyda att de måste ligga uppe på servrar från dessa marknader. I många fall är det inte ens möjligt på grund av lokala begränsningar inom infrastrukturen. Det är dessutom ofta onödigt: latensproblem är normalt sett ovanliga för kraftfulla lösningar som smart distribuerar serverns belastning över större områden (som Europa).

Men behovet av lokal hosting, eller geografisk lastbalansering, kan dock vara rätt starkt på andra internationella marknader. Företag använder ofta innehållsleveransnätverk, eller Content Delivery Networks (CDNs), och lastbalanserade servrar för att förbättra snabbheten eller pålitligheten på den huvudsakliga webbplatsen, för att leverera innehåll (ofta på engelska) till sina primära kunder. Men på internationella marknader har CDNs den extra fördelen att de gör det lätt att hålla sig till landets lagar. Detta är viktigt till exempel i Kina.

Det är absolut nödvändigt att hitta en komplett lösning eller leverantör som tillhandahåller speciella IT-resurser och lastbalansering när det behövs. Lastbalansering skickar "en klientförfrågan till den service-nod som är [geografiskt] närmast klienten, eller till den nod som har störst kapacitet", skriver MotionPoints kund Rackspace. "Valet av den närmsta service-noden sker med hjälp av flera olika tekniker inkluderande proaktivt sonderande och anslutningsövervakning."

Det är absolut nödvändigt att hitta en komplett lösning eller leverantör som tillhandahåller speciella IT-resurser och lastbalansering när det behövs.

Resultatet? Logan Lenz, som är Global Online Strategist för MotionPoints Global Growth-team, förklarar: "Systemet fungerar på optimal hastighet, vilket är enastående. Men det finns också en fortlöpande komponent i det hela. Att kontinuerligt observera och underhålla hjälper oss att identifiera förbättringar som säkerställer att laddningstider minskar och att sidans funktioner förblir intakta."

2: Logistik / Geopolitisk status

Internet och E-handeln har inlett en era av otaliga förändringar när det kommer till gränsöverskridande samtal, kultur och konsumtion. Enligt Bongo International, som tillhandahåller internationella frakttjänster för företag, kan smarta företag som fraktar internationellt öka sina intäkter med i genomsnitt 17 %.

Men i slutändan är det regeringar och byråkrati som har det sista ordet när det kommer till gränsöverskridande handel.

Ditt företag kommer att behöva hålla sig till internationella marknaders importregler, avgifter, skatter och andra nyanser. (Detta inkluderar frakt av förbjudna föremål och varor med restriktioner, vilka varierar från land till land.) Ditt företag måste dessutom rätta sig efter exportlagar och vissa regeringar vill helt enkelt inte tillåta företag att lagligt frakta varor till specifika länder.

Vidare är en del internationella marknader ökända för lokal korruption, stöd till terrorism, eller befinner sig på en plats som är benägen att drabbas av naturkatastrofer. Dessa och andra faktorer kan riskera pålitliga transaktioner och leveranser inom E-handeln.

Det finns ett par grundläggande sätt att minimera dessa risker.

"Först och främst behöver du anpassa din produkt eller industri till ett områdes potentiella risker, och ha lösningar för problem som kan uppstå", förklarar Logan. "Till exempel har vissa fraktbolag problem med att frakta paket till länder som Pakistan. Andra inte. Välj logistikföretag som kan tillgodose dina behov när du expanderar internationellt."

Du kan också bli partner med en leverantör som redan finns på dessa marknadsplatser och har kännedom om dem och deras unika utmaningar. En partner kan lära ditt företag om bästa praxis på dessa marknader, konkurrenskraftiga möjligheter för frakt och marknadsföring – i vissa fall kan de ge råd om andra marknader som har färre risker och kan ge bättre intäkter.

3: Inrikes kundtjänst

Företag som vill expandera till internationella marknader får inte glömma att dessa förr eller senare kommer att ha behov av kundtjänst. Om ditt företag erbjuder kundtjänst via e-post, ingående telefonsamtal eller kontaktformulär på webben bör företaget även tillhandahålla lokaliserade versioner av dessa upplevelser för sina nya kunder.

Även om en lokaliserad webbplats dramatiskt kan reducera antalet kundtjänstfrågor med en Vanliga frågor-sida (översatt till den lokala marknadens språk) kommer ditt företags kundtjänst ändå att ta emot samtal och e-post. Detta innebär ofta att innehåll i e-postmeddelanden behöver översättas och att det blir nödvändigt att tillhandahålla lokala telefonnummer till kundtjänsten.

4: Relevanta betalningssätt

"Om man inte använder sig av en fulfillment-partner med en komplett lösning kan de flesta betalningväxlar lätt integreras i CMS/CRM-plattformar", berättar Logan. "Leta efter partner som kan identifiera de bäst lämpade betalningssätten för varje marknad. Hederliga leverantörer har spårningslarm och arbetsgrupper för kvalitetskontroll för att säkerställa att deras betalningssätt hela tiden fungerar som de ska."

Och visst är det så att detaljhandlare i USA är väl förtrogna med kreditkort och PayPal, men de flesta förstår inte att dessa betalningssätt faktiskt inte är allmänt utbredda överallt utanför landets gränser. Om kunderna inte ser de betalningssätt de föredrar kommer de inte att genomföra några transaktioner.

Denna företeelse finner även stöd i vår forskning. Logan tänker tillbaka på en klient som lanserade en E-handelswebbplats som under de första månaderna enbart accepterade kreditkortsbetalningar. "Men efter att ha integrerat lokala betalningssätt sköt intäkterna i höjden", berättar Logan. "Inom ett par veckor kom en hel tredjedel av webbplatsens intäkter från de lokala betalningsalternativen. Antalet beställningar hade också ökat."

Om kunderna inte ser de betalningssätt de föredrar kommer de inte att genomföra några transaktioner.

En annan klient såg också häpnadsväckande resultat efter att ha infört lokala betalningsplattformar. Konverteringsfrekvensen steg med 217 %, kvantitet per transaktion ökade med 33 % och intäkterna med 210 %.

Avslutande ord

Lärdomen är tydlig: Den internationella onlinebaserade detaljhandeln står i händelsernas centrum – och där kommer den att förbli. Företag som blir partner med leverantörer av världsklass med en djupgående förståelse för marknadens kultur, politik och kundernas förväntningar kan vinna stort, år efter år.

Chris Hutchins avatar
Chris Hutchins

28 augusti 2015

4 MIN LÄSNING