MotionPoint: er samarbetspartner inom turism- och resetekik

Nå ut globalt med ert företag med hjälp av sömlös och smidig webbplatslokalisering.

Craig Witts avatar
Craig Witt

12 mars 2018

3 MIN LÄSNING

Detta är en spännande tid för turist- och resebranschen. Internet har skapat nya, robusta intäktsströmmar, speciellt för internationella kunder.

Men förväntningarna hos dessa kunder förändras också. De nöjer sig inte längre med att handla på engelska eller andra språk som de inte talar flytande. De vill boka online på det språk de föredrar och få samma förstklassiga användarupplevelse som ni ger kunderna på er huvudsakliga marknad.

Att säkerställa att denna UX - allt från ert onlineinnehåll till funktionaliteten hos er bokningsmotor - översätts och presenteras för era globala kunder i realtid är en viktig investering i tillväxten av ert företag.

Här är några grunder till att MotionPoint är översättningspartnern som kan hjälpa er med detta.

Skalbart och effektivt

MotionPoints proxybaserade teknik för webbplatsöversättning utvecklades med det uttryckliga syftet att minimera den operativa komplexiteten för våra kunder. Där ingår även att eliminera kraven på er utvecklings- och IT-avdelning.

MotionPoints lösning utvecklades med det uttryckliga syftet att minimera den operativa komplexiteten för våra kunder.

Vår lösning hanterar all innehållsmärkning och segmentering för er webbplats, så att rätt innehåll - från text till multimedia och annat - flaggas korrekt för översättning. Vi lagrar ert översatta innehåll i en särskild databas med ert översättningsminne för att säkerställa att det är tillgängligt för framtida användning på nätet eller andra kanaler. Vår teknik för att upptäcka ändringar noterar även när ni har lagt till nytt innehåll på er webbplats och lägger automatiskt det innehållet i kön för översättning. Det betyder att ni aldrig behöver meddela oss när ni uppdaterar er webbplats. Ni behöver heller inte involvera er teknikavdelning.

Dessutom distribuerar, övervakar och underhåller vårt team era flerspråkiga webbplatser kontinuerligt, på så många språk som ni behöver. Vi ser till att allt fungerar som det ska, vilket innebär att er teknikavdelning kan fokusera på andra projekt.

Framtidssäker

Oavsett vilken innehållshanteringslösning ni använder för er webbplats så kan MotionPoints plattforms-agnostiska tillvägagångssätt hantera det med lätthet. Vårt tillvägagångssätt översätter ert innehåll och använder bästa praxis inom webbplatsoptimering, teknisk integrering och säker utveckling och hantering.

Oavsett vilken CMS, plattform eller bokningsmotor er webbplats använder så har MotionPoint ett sömlöst stöd för det.

Eftersom MotionPoint fungerar oberoende av ert back end-system kan ni även byta plattform eller designa om er webbplats utan problem. Era lokaliserade webbplatser anpassar sig till dessa ändringar. Vi översätter också snabbt allt nytt innehåll.

Vi kan använda maskinöversättningar, mänskliga översättningar eller både och för att säkerställa de mest autentiska och kontextuellt relevanta översättningarna. Vi kommer även att samarbeta för att göra en uppskattning av er webbplats tillväxt, för att fastställa vad ni behöver för att ligga steget före inom den globala webbplatsbranschen i framtiden.

Anpassningsbart

Om ni har byggt en komplex, dynamisk webbplats för er globala rese- eller turismverksamhet bör ni känna till att de flesta metoder för översättning kräver att ni konstant exporterar, märker, översätter, återintegrerar och anpassar innehåll så att det passar enskilda lokala versioner av er webbplats.

Denna arbetsbelastning är brutal, felbenägen och dyr, för att inte tala om en tung börda för era interna avdelningar.

Traditionell webbplatsöversättning är felbenägen och dyr och belastar era interna avdelningar.

Med MotionPoint hanterar vi allt innehåll på er webbplats, oavsett om det är ett dynamiskt innehåll som kommer via ett tredjepartsprogram eller om det är schabloninnehållet från era bokningsmotorer och bokningssystem.

För optimal flexibilitet erbjuder MotionPoint också ett REST-baserat API för att mata översatt innehåll till er bokningsmotor eller webbplats, eller utnyttja det för omnikanainnehåll som e-post, sociala medier och offline-dokument.

Eftersom vår teknik arbetar på en HTML-, CSS- och JavaScriptnivå, kommunicerar den genom HTTP/HTTPS, vilket enkelt fungerar med vilken annan teknik som helst i din digitala arsenal.

Flexibelt

När ni jobbar med MotionPoint behöver ni aldrig nöja er med en ungefärlig gissning på omfattningen av ert översättningsprojekt baserat på något så vagt som ett beräknat totalt antal ord.

MotionPoint använder istället inbyggda sökrobotar och algoritmer som snabbt och noggrant utvärderar omfattningen av innehållet på er webbplats. I början samarbetar vi med er för att avgöra om allt innehåll på webbplatsen skall inkluderas i översättningsprocessen eller om vi kan utesluta några webbadresser eller relaterade sökvägar som inte behöver översättas.

Vi använder oss av specialbyggd teknik som snabbt och noggrant bedömer omfattningen på webbplatsens översättningsbara innehåll.

Vårt expertteam distribuerar sedan sökrobotar som skannar innehållet för att hitta översättningsbara segment och identifiera innehåll som duplicerats på flera ställen, vilket resulterar i en uppskattning som är mycket mer exakt än traditionella tillvägagångssätt.

Och eftersom MotionPoints metodik och prissättning inte är baserad på översättningsvolymen kommer vi inte överdriva ordantalet eller leta efter extra områden att översätta bara för att öka dina kostnader. Vi kan fokusera på att leverera den bästa översättningen för det innehåll som behöver det mest och fastställa det mest effektiva sättet att göra det på.

Craig Witts avatar
Craig Witt

12 mars 2018

3 MIN LÄSNING