Är er kunds resa ordentligt lokaliserad för globala marknader?

Använder ni MotionPoints lösning för att presentera relevanta och övertygande upplevelser på kundens föredragna språk, så kan det hjälpa er att konvertera era internationella kunder.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 19 juli, 2018

2 MIN LÄSNING

Du bör översätta webbplatsen till dina globala kunders föredragna språk om du vill att de ska få en överlägsen användarupplevelse. Detta innefattar varje steg i kundresan – från de tidiga utbildningsfaserna till konverteringsleden.

Detta skapar en sömlös och helt uppslukande kundupplevelse. Alternativet – en delvis översatt webbplats – är ofta avskräckande för globala kunder. Det ger även skenet av att webbplatsen och varumärket är amatörmässiga, eller inte helt marknadsanpassade.

Problemet

Det kan vara utmanande för företag att uppnå en fullt lokaliserad upplevelse. Anledningen till det är att webbplatser har unika egenskaper som är svåra för många företag och leverantörer att lokalisera. De omfattar:

Använda plattformar från tredje part

Innehåll på plattformar för e-handel, bokning och annat från tredje part lagras nästan alltid externt från ett företags webbplatssystem. Det innebär att traditionella lösningar för webbplatsöversättning inte kan upptäcka det innehållet.

Använda andra kodningsystem

Webbplatser byggs vanligtvis med hjälp av flera kodningssystem, varav många – även JavaScript och JSON – inte kan identifieras av nästan alla översättningslösningar. Detta leder till luckor i översatt innehåll på webbplatsen.

Beslutsfattande mellan flera avdelningar

Individuella sektioner på stora företagswebbplatser kontrolleras ibland av olika företagsavdelningar eller dotterbolag. Skillnaderna i beslutsfattning, hantering och kommunikation mellan avdelningarna kan försvåra samarbetet på webbplatsen.

Hantering av tredje part

Externa byråer kan även kontrollera vissa innehållssektioner eller operativa aspekter för webbplatsen. I likhet med internt samarbete mellan avdelningar kan tydlig kommunikation bli en utmaning även här.

Efterlevnad av säkerhetskraven

Behovet av strikt säkerhet kan göra det riskabelt att använda lösningar från tredje part, särskilt när kundernas personuppgifter är inblandade.

Lösningen

MotionPoints helt kompletta och proxybaserade lösning för webbplatsöversättning möjliggör sömlösa kundresor på kundens föredragna språk. Vi uppnår detta med:

En elegant proxy

MotionPoints lösning för proxy-översättningar är helt komplett och eliminerar nästan alla uppgifter som krävs för att implementera och driva flerspråkiga webbplatser. Detta inkluderar:

  • konfiguration
  • värdtjänster och uppgraderingar
  • fortlöpande underhåll
  • översättning och redaktionell översyn
  • kvalitetssäkring och publicering av innehåll
  • Med mera

Detta innebär att det inte finns något behov av koordination för att distribuera och underhålla dina flerspråkiga webbplatser, oavsett hur många personer som arbetar på dem.

Ett teknikagnostiskt synsätt

MotionPoints teknik arbetar oberoende av webbplatsens arkitektur, och är även fullt kompatibel med innehållselement som inte hanteras av servrarna. Den stöder även all underliggande kod och teknik, även AngularJS, JSON, AJAX, system för hantering av produktinformation och mer därtill.

Fullständig efterlevnad av säkerhetskraven

MotionPoint har en uppsättning grundläggande säkerhetsmetoder som tar itu med alla våra kunders främsta frågeställningar. Dessa metoder är vägledande i skapandet och tillsynen av infrastrukturen, hur vi hanterar dina data och kundernas data, hur vi stödjer viktiga efterlevnads- och regleringsmetoder – och hur vi utvecklar vår teknik.

Slutsats

Om din webbplats inte stödjer hela kundresan för globala användare på deras föredragna språk, ställ dig själv frågan varför den inte gör det ... och fråga MotionPoint hur vår tekniklösning kan göra det möjligt.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 19 juli, 2018

2 MIN LÄSNING