Ofullständig översättning av multimedia kan skada ditt globala varumärke online

Kunskap om bästa praxis kan hjälpa dig att välja rätt lösning för översättning av multimedia för din webbplats.

 3 min. läsning Nathan Lucas  26 oktober 2017