Så ”talar” din översatta webbplats till lokala distributörer

Lokaliserade webbplatser kan hjälpa dig att initiera, bygga och bibehålla framgångsrika relationer inom distribution på globala marknader.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 30 maj, 2018

3 MIN LÄSNING

Många företag som expanderar på nya och okända globala marknader använder lokala distributörer för att kunderna ska få tag på deras produkter. Om ni expanderar till nya marknader finns det många fördelar med att arbeta med lokala distributörer, bland annat:

Snabb lansering: Istället för att lägga tid och ansträngningar på att skapa infrastruktur för direktförsäljning från grunden på den nya marknaden, kan företagen dra omedelbar nytta av distributörernas etablerade nätverk inom detalj- eller grossisthandeln.

Lokal expertis: Företaget kan delegera ansvaret för hantering av internationella handelslagar, frakt via tullen och hantering av specifika nationella eller regionala krav till kunniga distributörer.

Affärsfokus: Genom att använda distributörer ger det företaget friheten att fokusera på affärsstrategier för den nya marknaden istället för att distraheras av uppgifter som ligger utanför företagets centrala uppdrag.

Utnyttja kanalen till fullo

När ni beslutat er för att använda en kanal på de nya marknaderna ska ni finna och skriva avtal med de bästa distributörerna för just era behov.

Men om vi ska vara ärliga har de största och/eller mest framgångsrika distributörerna som specialiserar sig inom er branschsektor kanske redan alla samarbetspartners de behöver - inklusive era konkurrenter. När allt kommer omkring:

  • Varför skulle de vara intresserade av att lägga till era produkter och tjänster i sin portfolio?
  • Vad kan ni erbjuda distributören som hjälper ert företag att sticka ut från era konkurrenter och som ger relationen ett bra värde?

En översatt företagssida är ett kraftfullt verktyg för att engagera, stödja och möjliggöra lokala distributörer. Det kan ge er en viktig fördel i partnerförhandlingarna genom att öka värdet ni för med er till kanalen.

Fördelar under hela partnerskapet

Varför skulle ni investera i att skapa och underhålla lokala webbplatser för era globala marknader? Fördelarna väger till er fördel, även innan ni vänder er till distributörer och utökar ert partnerskap:

Medvetenhet

En översatt sida gör det inte bara enklare för distributörer att hitta er verksamhet på nätet och få veta mer om era produkter, tekniker och tjänster. Det hjälper er även att sticka ut från konkurrenter som kanske bara kan erbjuda en webbplats på sin huvudsakliga marknads språk, som t.ex. engelska.

När de bestämmer sig för om de vill samarbeta med er kommer en kunnig distributör att kunna se det omedelbara och långsiktiga värdet av att ha en lokaliserad webbplats för att bekanta kunder med ert varumärke och era erbjudanden samt skapa efterfrågan (d.v.s. pull) och underlätta marknadsföring och försäljning (d.v.s. push).

En översatt sida visar på ert engagemang i marknaden, vilket ger distributörer större förtroende för ett långsiktigt partnerskap.

Utbildning

En omfattande lokaliserad webbplats innehåller en mängd information - från företagsmeddelanden till tjänst-/ produktbeskrivningar och tekniska specifikationer - som kan ha flera utbildande funktioner.

För det första hjälper det här innehållet potentiella distributörer att bedöma er potential som affärspartner och att jämföra er med konkurrenterna.

När en relation har bildats är det en praktisk, centraliserad resurs för att utbilda och träna distributörens personal så att de snabbt kan börja sälja era produkter till återförsäljare och grossister.

Kommunikation

Ett annat viktigt resultat av att driva en lokaliserad webbplats är en betydligt förbättrad enhetlighet i kommunikationen. När era distributörer enkelt kan återanvända översatt innehåll från er webbplats i kommunikationen med kunderna, så minskar risken för felaktigheter.

Om distributören däremot måste översätta ert innehåll innan de använder det finns det en risk för att de ändrar ert budskap, ert varumärkes kännetecken och teknisk information i processen.

Även subtila avvikelser från era företagsstandarder kan skapa förvirring på den nya marknaden och påverka bilden av ert företag under en viktig period.

Marknadsföring

Erfarna distributörer förstår visserligen hur man marknadsför era produkter till kunderna, men all hjälp ni kan ge uppmuntrar till ytterligare kontakter som kan ge försäljningen en riktigt bra start på nya marknader.

Färdig åtkomst till översatt innehåll sparar tid och ansträngningar åt distributören när de skapar kampanjer och annan utgående kommunikation.

Effektivitet

Liksom alla företag letar en distributör efter sätt att minska driftskostnaderna och öka marginalen på sålda produkter. Tillgångar från en robust, lokaliserad webbplats (inklusive instruktionsvideor, vanliga frågor, datablad och bästa praxis) kan hjälpa till att effektivisera funktioner som utbildning och marknadsföring. Det gör distributören mer effektiv.

Till exempel kan ledande lösningar för lokalisering av webbplatser som MotionPoint möjliggöra åtkomst till översatt webbplatsinnehåll så att det enkelt kan återanvändas i andra medier, inklusive sociala medier eller tryckt material. Vårt API gör det möjligt för era godkända distributörer att importera innehåll från översättningsdatabasen direkt till sina CMS- eller PIM-system för omarbetad användning.

Slutsats

Alla företag som planerar att utnyttja kanalmodellen på en ny global marknad bör prioritera lanseringen av en webbplats med omfattande lokalisering.

Denna strategi kan ge utdelning genom att driva distributörernas intressen, lojalitet, proaktivitet och effektivitet och stärka distributörerna för att hjälpa er att påskynda tillväxten på den nya marknaden.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 30 maj, 2018

3 MIN LÄSNING