Så kan tillverkare använda digital omvandling för sina globala webbplatser

Slimmade marknadsföringsteam kan utnyttja teknik för att förbättra sättet de betjänar globala kunder på, skriver vår EVP.

MotionPoints avatar
MotionPoint

28 februari 2018

1 MIN LÄSNING
Craig Will
Craig Will

Tillverkningsorganisationer har dragit stor nytta av användningen av digital omvandling. Ändå blir de koncept som gett stora förbättringar inom R&D, leveranskedja och fabriksdrift ofta ignorerade av digitala marknadsförare, skriver MotionPoints kommunikatör Craig Witt i en gästartikel på Automation.com.

Vissa marknadsförare inom tillverkning använder sig inte av bästa praxis för digital omvandling på deras företags webbplatser, säger Witt. Detta borde dock omfamnas-speciellt av tillverkare som har en global verksamhet. I dessa fall, är företagets webbsida en central beröringspunkt för en kunds övergripande upplevelse av märket och produkterna.

Witt erbjuder flera nyckelinblickar i hur marknadsförare kan använda sin bästa lärdom av digital omvandling för sina webbplatser och i sätt att alltid maximera ett slimmat marknadsföringsteams investeringar. Dessa tips kan skapa avdelningsblandade fördelar för marknadsföring, försäljning HR, globala leverantörer och så vidare.

Läs Witts fulla analys på Automation.com.

MotionPoints avatar
MotionPoint

28 februari 2018

1 MIN LÄSNING