Hur ett slimmat marknadsföringsteam uppnådde global framgång online

Upptäck hur en multinationell tillverkares lilla marknadsföringsteam betjänade globala kunder, samtidigt som operativ komplexitet och kostnader eliminerades.

Craig Witts avatar
Craig Witt

21 juni 2017

3 MIN LÄSNING

För att hänga med i den globala ekonomin måste tillverkare ofta översätta sina webbplatser för internationella kunder och leverantörer. Tyvärr har dessa företag vanligtvis små marknadsföringsteam som finner uppgiften praktiskt taget omöjlig att åstadkomma – särskilt inom ofta oerhört korta tidsramar.

Vi pratade nyligen med en av våra kunder, en Senior Interactive Marketing Manager vid en multinationell kemisk B2B-tillverkare, om de utmaningar hans företag mötte när de expanderade globalt online samt hur han hanterade det med MotionPoint. Du kan ladda ner hela e-broschyren med Q & A nedan, eller fortsätta läsa för ett utdrag:

Fråga: Vilka var dina mål för initiativet med en global webbplats? Vilka utmaningar mötte du?

Svar: Vår företagswebbplats var bara på engelska och hjälpte inte våra globala kunder, försäljnings- eller serviceteam på ett bra sätt. Vi behövde betjäna 30 marknader genom att lansera 29 webbplatser på 11 språk – snabbt.

Vi ville också ha ett Content Management System (CMS) där vi skapade innehåll, ett standardiserat sätt att distribuera innehållet till flerspråkiga versioner av webbplatsen samt ett standardiserat sätt att översätta dessa webbplatser.

Och vi behövde åstadkomma allt det med ett mycket litet webbteam – totalt tre heltidsanställda om man inkluderar resurserna för utveckling.

Fråga: Du gjorde en grundlig analys innan du valde partner för initiativet. Vilka alternativ överväg du?

Svar: Vi utvärderade tre alternativ: öka de interna marknadsföringsresurserna för att hantera och översätta innehåll på webbplatsen; hantera översättningarna i vårt CMS (Sitecore) med hjälp av regionala resurser samt att använda molnbaserad översättningsteknik och tjänster, dvs. MotionPoint.

Vi valde MotionPoint av flera anledningar. En av anledningarna var snabb lansering. Om vi skulle försöka bygga en webbplats på ett nytt språk på egen hand skulle det ha tagit 18 månader för oss att få rätt på det, medan MotionPoint fick rätt på det på 60 dagar. Vi hade inte heller de interna resurserna för att på egen hand underhålla och uppdatera webbplatser på olika språk.

Men den främsta anledningen var kostnaden. Vi beräknade att kostnaden för att bygga och underhålla en webbplats på ett nytt språk skulle ha varit 2–3 gånger högre att göra det själva än att använda MotionPoint. Det var inget svårt val.

Fråga: Du nämnde att det var viktigt för dig att få en "komplett lösning" för din webbplatsöversättning. Varför?

Svar: För oss handlar allt om begränsade resurser. Vi har inte samma webbresurser som ett B2C-företag med 100 personer i marknadsföringsteamet och miljontals dollar tillägnade webbplatsen. Eftersom vi är ett business to business-företag, ett industriföretag, är vår organisation främst inriktad på försäljning och tjänster och vårt webbteam är väldigt slimmat.

Vi har inte lyxen att kunna anställa extra personal för att översätta innehåll från affärsenheterna till varje språk på vår webbplats. Vi har inte heller någon trafikchef som hanterar alla översättningar fram och tillbaka mellan översättare och affärsenheter. Vi har inte heller något internt verifieringsteam för översättning som är CMS-utbildat. Och vi har inte ett stort team av webbutvecklare för att felsöka problem.

MotionPoint hanterar allt detta åt oss. Vi drar också nytta av MotionPoints kompetens när det gäller att optimera webbplatser för lokala marknader, vilket innebär att vi inte behöver SEO- och marknadsföringsbyråer för att vägleda oss inom bästa praxis.

Läs mer i vår gratis e-broschyr

För att läsa mer om denna globala tillverkares erfarenheter och perspektiv, ladda ner vår kompletta Q & A e-broschyr Att expandera globalt med ett slimmat webbteam: Uppriktighet och lärdomar från en global tillverkare.

I denna Q & A kommer du att få lära dig hur denna multinationella tillverkare:

  • hanterade bekymret att hålla flerspråkiga webbplatser uppdaterade
  • identifierade dolda kostnader vid intern hantering av flerspråkiga webbplatser
  • Övervann utmaningen att utnyttja deras CMS för flerspråkiga webbplatser.

Craig Witts avatar
Craig Witt

21 juni 2017

3 MIN LÄSNING