Google Translates plugin och API: Räcker de?

Så här kan Googles maskinella översättning göra din flerspråkiga webbplats inverkan praktiskt taget osynlig.

Craig Witts avatar
Craig Witt

20 juni 2018

3 MIN LÄSNING

Google Translate är ett populärt verktyg, och det finns goda skäl till det.

Det är gratis, vilket gör det lättillgängligt för många företag. Och det är tillgängligt med bara några klick i webbläsaren, vilket gör att det kan kännas som ett enkelt och smidigt sätt att översätta ditt onlineinnehåll för globala kunder

Google Translate erbjuder två alternativ för företag som vill översätta sina webbplatser: en plugin och ett API.

Men innan du förlitar dig på dessa verktyg för något så viktigt som din flerspråkiga närvaro på webben är det viktigt att du tänker på Google Translates potentiellt kritiska brister innan du använder någon av dess översättningslösningar.

Google Translates plugin

Google Translate hävdar att dess plugin är ett enkelt sätt att presentera din webbplats för globala besökare på andra språk. De säger att du helt enkelt lägger till en plugin till din webbplats back-end-system (alternativt lägger till kodsträngar till de relevanta sidorna) och sedan översätts din webbplats omedelbart.

Det är inte riktigt så enkelt. Bortsett från Google Translates inkorrekta översättningar, vilket är en huvudsaklig nackdel med all maskinell översättning, ger den här metoden dig egentligen inte alls en översatt webbplats.

Eftersom innehåll "skinnas" av denna plugin och inte byts ut och placeras på en särskild webbplats eller server finns det inget sätt att faktiskt spåra hur detta innehåll presterar. Så du kan glömma att använda dina robusta verktyg för marknadsanalyser för att se om din lokaliserade webbplats är framgångsrik. Du kommer inte heller att ha möjlighet att se om ditt innehåll väcker gensvar hos en global publik. Plugin-lösningar som denna kommer inte att visa någonstans hur översatt innehåll eller översatta sidor presterar.

Och eftersom det inte finns något permanent hem för det översatta innehållet på din webbplats kan inte sökmotorer använda spindlar, inte hitta den och inte ranka den i lokala och regionala sökmotorer. (Det inkluderar ledande sökmotorer, däribland Google.) Du ägnar redan mycket tid och ansträngning åt SEO, men när du använder Google Translate kommer det inte att överföras till någon av dina flerspråkiga webbplatser.

Om du försöker demonstrera det slutgiltiga resultatet av investeringen i din översatta webbplats lämnar plugins för översättning mycket att önska.

Google Translates API

Google erbjuder också ett API för översättning som tekniska team kan integrera med sina webbplatser för att tillhandahålla översättning av innehåll.

Det är praktiskt, förutsatt att du har de tekniska resurser som krävs för att implementera den här lösningen. Även om så är fallet är inte detta en ultimat lösning.

Detta är anledningen: En del av värdet med webbplatsöversättning ligger i att kommunicera ditt varumärkes röst, personlighet och värdeerbjudande till ny publik på globala marknader. Men om du enbart förlitar dig på maskinell översättning för att få det gjort går många nyanser förlorade.

API-översättningar kan inte anpassas efter kulturella egenheter. De kan inte heller använda sig av variationer i språk, idiomatiska uttryck eller lexikon som kan vara unika för lokala marknader. De resulterande översättningarna kan kännas monotona, repetitiva och klumpiga – eller till och med vara inkorrekta. Det skickar ett budskap till globala användare att du inte riktigt sätter värde på deras tid och uppmärksamhet.

Bra innehållsmarknadsförare vet också hur viktigt det är att utvärdera de subtila skillnaderna i språk och frasering som kan öka engagemanget och konverteringstakten. Översättningslösningar med API möjliggör inte kundanpassning eller tester av varianter. De ger inte heller team möjligheten att justera innehållet som stödjer kundens resa.

Oflexibla lösningar resulterar i oflexibelt innehåll. Det är det sista du behöver när du försöker skapa en autentisk version av ditt varumärke som kommer att väcka gensvar hos internationella kunder, liksom en flerspråkig webbplats som genererar avkastning på din investering.

Det finns alternativ

Den goda nyheten är att det finns bättre sätt att hantera webbplatsöversättning och spåra dess positiva resultat.

Leta efter partners som kan förena det allra bästa med maskinell översättningsteknik med mänsklig expertis för att säkerställa inte bara översättningskvalitet, utan även fortsatt stöd och en strategi för din globala digitala närvaro. Dessa lösningar bör också hålla kostnaderna hanterbara och komplexitet till ett minimum.

De bästa partnerna inom webbplatsöversättning kan också bygga flerspråkiga webbplatser som är helt indexerbara, optimerade för sökning och som lätt kan integreras med analyslösningar för att utvärdera webbplatsens och innehållets prestanda.

Att investera i en flerspråkig webbplats är ingen liten sak. Det är därför värt ansträngningen att hitta en översättningslösning och en partner som kan hantera utmaningen på ett holistiskt sätt och leverera långsiktiga, pålitliga resultat för din globala verksamhet.

Craig Witts avatar
Craig Witt

20 juni 2018

3 MIN LÄSNING