Google Translate är inte tillräckligt för din globala webbplats

Läs om hur lågpristjänster inte uppfyller dina globala kunders behov eller dina affärsbehov.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

30 april 2018

3 MIN LÄSNING

När det är dags att översätta webbplatser för globala marknader överväger många företag att använda Google Translate och automatiserade maskinella översättningstjänster. Det är definitivt snabbt och prisvärt ... men det kan också vara felaktigt, resurskrävande och tekniskt utmanande för kontinuerlig användning.

Det finns bättre sätt att hantera webbplatsöversättning som fortfarande är kostnadseffektiva och:

  • ger bättre långsiktig flexibilitet och synbarhet för din lokaliserade webbplats
  • levererar bättre översättningskvalitet
  • erbjuder andra viktiga fördelar som hjälper ditt globala varumärke att växa.

Låt oss ta en närmare titt på detta.

Nackdelarna med Google Translate

När du expanderar till nya globala marknader måste du tala det lokala språket. Vidare måste potentiella kunder på de nya marknaderna enkelt kunna hitta dig på nätet om de inte vet vem du är.

Google Translate fokuserar på att byta ut orden och språket på din webbplats, men det skapar inte sökbara, indexerbara versioner av de översatta sidorna.

Det översätter inte heller någon SEO-rik, strukturerad data som återfinns bakom din webbplats. Det är sådant som hjälper webbplatser att ranka högre i sökmotorers resultat. Långsiktigt kommer den inte att visas i relevanta sökresultat.

Google Translate översätter inte SEO-rik strukturerad data som hjälper din rangordning och relevans i sökresultat.

Tänk på allt SEO- och varumärkesbyggande arbete som du har gjort under åren för din primära webbplats. Med Google Translate kommer inget av detta någonsin appliceras på dina lokaliserade webbplatser. Dina globala kunder kommer ha svårt att hitta dig online. Det är ett stort problem.

Men bristerna fortsätter:

Ordtillväxt

Google Translate kan inte anpassa översättningarna till din webbplats design. Om ditt översatta innehåll är för långt för dina ursprungliga webbsidemallar kommer din fina webbplatsdesign att störas. Det förstör användarupplevelsen och kan skapa problem med funktionalitet.

Google Translate utgör ytterligare en risk för din UX: det kan störa din webbplats JavaScript-funktioner.

Översättningar bestående av enbart text

Google Translate kan inte hantera multimedieinnehåll så som bilder, videotexter eller innehåll från andra applikationer. Resultatet kommer att vara en osammanhängande onlineupplevelse med blandade språk som omedelbart skrämmer bort kunder.

Bristfälliga översättningar

Maskinella översättningar saknar ofta den mänsklig kvaliteten, noggrannheten och personligheten som du behöver. Om du menar allvar med att bygga autentiska relationer med globala kunder lever maskinella översättningar nästan aldrig upp till förväntningarna.

Kostnader för kvalitetskontroll

För att väga upp för detta måste du engagera fler människor i ditt team för att granska det maskinellt översatta innehållet, säkerställa dess korrekthet och anpassa den översatta webbplatsen till din design. Det kostar tid och pengar.

Även om du gör allt det här kommer du inte att ha en indexerbar version av ditt översatta innehåll, vilket förhindrar möjligheten att upptäckas av kunder på dina nya, globala marknader både i dag och i framtiden.

Det finns dock ett bättre sätt att översätta din sida, något som MotionPoint erbjuder.

Därför är proxyöversättning annorlunda (och bättre)

MotionPoint har en annan inställning till webbplatsöversättning och kombinerar överlägsen teknik med mänsklig expertis för att leverera en gediget översatt webbplats för din globala verksamhet.

Det här är några av fördelarna med vår metod:

Sökbara resultat: MotionPoint presenterar ditt översatta innehåll och dess metadata på en distinkt, indexerbar URL som lokala och globala sökmotorer – och människor – kan hitta på det översatta språket.

Multimedia-flexibilitet: Vår översättningsteknik och våra lingvister kan lokalisera bilder, texter, inbäddad text och till och med innehåll från andra applikationer. Du kommer aldrig behöva erbjuda en dålig upplevelse med blandade språk på din webbplats.

Anpassningsbarhet: Ibland passar inte översatt innehåll i designen från din originalspråkiga webbplats eftersom orden helt enkelt tar upp mer plats. Google Translate kan inte fixa det, men det kan vi.

Översättningskvalitet: Maskiner kan helt enkelt inte ta hänsyn till varumärkets röst, kulturella nyanser, lokala idiom och andra subtila men viktiga aspekter i språket. Det kan däremot MotionPoints professionella översättare.

Kostnadseffektivitet: Vi bygger också en databas för översättningsminnen från allt du översätter hos oss, så att du kan använda innehållet i vilken kanal du vill, när du vill och hur många gånger du vill utan extra kostnad. Detta sparar tid och ansträngning.

Underskatta inte dina översättningsinsatser

Maskinella översättningstjänster som Google Translate kan vara praktiskt om du snabbt behöver översätta ord och fraser.

Men för stora webbplatsöversättningar räcker maskinella översättningar inte till. Du behöver en lösning som kan översätta allt viktigt innehåll på ett korrekt sätt och säkerställa att det översatta innehållet kan hittas på nätet av nuvarande och potentiella kunder.

MotionPoints proxyteknik är det överlägsna, kostnadseffektiva och flexibla sättet att säkerställa översättningar av högsta kvalitet, oberoende och indexerbara resultat samt en flerspråkig upplevelse för dina användare som de – och ditt globala varumärke – förtjänar.

Uppdaterades senast den 30 april 2018
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

3 MIN LÄSNING