Utvärdering av för- och nackdelar med mänsklig respektive maskinell översättning

När det gäller webbplatsöversättning är det viktigt att hitta rätt balans mellan nyansering, förtroende och effektivitet.

 4 min. läsning Jessica Rivera  Den 29 juli, 2020