Informera din Vice President of Marketing eller CMO om MotionPoints lösning

Upptäck praktiska sätt att positionera MotionPoints branschledande strategi för marknadsföringsledningen.

Craig Witts avatar
Craig Witt

17 januari 2018

4 MIN LÄSNING

Som digital marknadsförare vet du hur viktigt det är att kommunicera med dina globala onlinekunder på deras föredragna språk - och du vet att MotionPoint är bäst på marknaden. Alla i ditt företag kanske inte förstår värdet av webbplatsöversättning.

I denna fortlöpande bloggserie, hjälper vi dig att positionera MotionPoint för olika intressenter inom ditt företag. I dag ska vi nämna några vanliga problem din vicedirektör eller CMO för marknadsföring kan komma att stöta på.

Svar till vicedirektörer och CMO:s inom marknadsföring

Jag har övervakat webbplatsöversättningsprojekt tidigare. Det är en långsam och felbenägen process. Jag vill inte utöka till fler marknader, på grund av att det är kämpigt.

En otrevlig tidigare upplevelse kan göra vem som helst tveksam till att inleda en ny satsning - men att ignorera potentiellt lukrativa nya marknader kan bli ett kostsamt misstag.

När det gäller enkelhet och mottaglighet är MotionPoints lösning i grund och botten annorlunda från andra översättningstillvägagångssätt. Med MotionPoint kan du ha din lokaliserade webbplats igång inom loppet av 30 dagar. Andra försäljare kan ta mycket längre tid på sig och kan under tiden kosta dig potentiella kunder.

Vi garanterar inte enbart utmärkt leveranstider; vi erbjuder också utmärkt lokaliserade användarrupplevelser. Med en kombination av...

  • Industriledande teknik som övervakar din webbplats för innehållsförändringar
  • Ett översättningsarbetsflöde optimerat för snabbhet och noggrannhet
  • En kvalitetskontrollprocess som försäkrar att din webbplats översatta innehåll visar korrekt på webbplatsen

... din lokaliserade webbplats alltid kommer att leverera en uppslukande, uppdaterad upplevelse för dina globala kunder.

En ytterligare fördel med MotionPoints lösning är att ditt företags interna processer inte behöver moderniseras på något sätt. Vi hanterar alla faser av översättningen, så du behöver inte anlita ny personal, köpa nya mjukvaror eller omkonfigurera arbetsflöden.

Du kan också använda MotionPoint för att mäta potentiellt intresse för ditt varumärke på nya marknader genom att enbart översätta de strategiskt viktigaste delarna av din webbplats som hjälper dig att besluta om en ytterligare expansion till speciella marknader kan vara fördelaktiga.

Vi hanterar alla steg av översättningen, så du behöver inte anlita ny personal, köpa nya mjukvaror eller omkonfigurera arbetsflöden.

Hur kan den här metoden vara effektiv? Kan ni garantera avkastning på investering? Är MotionPoint bara ytterligare en försäljare som jag slösar tid på att ta hand om?

MotionPoint:s lösning är utformad för att ta tidskrävande uppgifter ifrån dig, inte ge dig fler. Vi förstår att ditt marknadsföringsteams tid är bäst ägnad åt att göra din huvudwebbplats så bra som möjligt. Vi tar det vinnande innehållet som ditt team skapar och ökar dess effekt på dina flerspråkiga webbplatser, utan någon extra ansträngning från er sida.

MotionPoint levererar även genom sitt arbetsflöde. Vill du anlita lingvister, redaktörer och korrekturläsare som kan dina kunders språk flytande? Det blir dyrt, snabbt. Hur hanterar du det tekniska arbetsflödet och översättningsarbetsflödet för varje globala webbplats?

När du överväger kostnaden för och komplexiteten i att tackla dessa ansvar internt, blir fördelen med MotionPopints lösning uppenbar.

MotionPoint ger också ökat värde genom dess SEO-tekniker. MotionPoints lösning optimerar inte bara innehållet användarna ser, utan också taggar, nyckelord, domäner, beskrivningar och termer under huven som användare sällan ser för att förbättra ditt varumärkes ranking i sökresultaten. Vi följer Googles bästa praxis för SEO-baserad översättning och kan optimera för andra populära sökmotorer som Baidu och Yandex.

Dessutom kan vår skicklighet vad gäller globala sajtkartor förbättra din webbplats SERP och förbättra laddningstiden genom att minska mängden koder som finns på en webbplats. Vår särskilda parsingalgoritm, anpassad för din webbplats, försäkrar att du aldrig betalar för att översätta samma innehåll två gånger.

När du överväger kostnaden för och komplexiteten i att tackla dessa ansvar internt, blir fördelen med MotionPopints lösning uppenbar.

Jag är orolig över kvaliteten på översättningen och varumärkets enhetlighet. Jag har arbetat med min översättningsbyrå väldigt länge. Jag känner inte till MotionPoint.

Om du har en byrå som du är nöjd med, kan du absolut fortsätta använda den – samtidigt som du fortfarande får fördelarna med MotionPoints tekniker. Vårt API låter dina översättare utnyttja kraften hos MotionPoints översättningsminne (en databas av din översatta text, styrd av en översättningsordlista och stilguide) för att lokalisera innehåll som du använder på din webbplats och utanför den.

Om du väljer att arbeta med MotionPoints översättare, kan du delta i den inledande och fortlöpande webbplatsöversättningsprocessen i den utsträckning du själv önskar. Arbeta direkt med vårt team för att gpdkänna alla ordval, överssättningskvalitet och så vidare. Du kan också överlämna översättningen åt oss. Det är ditt beslut.

Och du kommer alltid ha full kontroll över din lokaliserade webbplats innehåll och strategi. Du kan skapa nytt innehåll till webbplatsen själv, eller samarbeta med oss. Vi kommer aldrig att lägga oss i dina marknadsförings- och affärsmål.

Slutsats

MotionPoint representerar ett komplett avsteg från traditionella översättningstillvägagångssätt. Våra tekniker eliminerar kostnaden för att anlita ytterligare personal och besparar dig den komplexa uppgiften att hantera översättningsarbetsflöden för varje lokaliserad webbplats. Vi är duktiga på att översätta och optimera både innehållet användarna ser och metadata de inte ser.

Vi är också flexibla, så du kan vara involverad i processen som du själv önskar. Även för den mest skeptiska vicedirektören eller CMO:n inom marknadsföring är det en vinst.

Craig Witts avatar
Craig Witt

17 januari 2018

4 MIN LÄSNING