Slösa inte bort er IT-avdelnings tid med webbplatsöversättning

Ert team har inte den bandbredd som behövs för att hantera flera webbplatser på nya språk. MotionPoint eliminerar arbetsinsatsen och kostnaderna.

Craig Witts avatar
Craig Witt

02 januari 2018

3 MIN LÄSNING

De flesta företag känner till hur värdefullt det är att bemöta sina globala onlinekunder med lokaliserade webbplatser. Men att lägga bördan på er IT-avdelning och låta den översätta, lansera och driva en flerspråkig webbplats är ineffektivt, riskabelt och kostsamt.

Problemet

Era utvecklare anlitades för att lösa hur webbplatsen för er primära marknad skulle kunna drivas på ett smidigt vis. Om deras arbetsbelastning påminner om den som utvecklare har på de flesta företag, så är de redan överhopade med en lång lista av måsten.

Er avdelning har inte den extra tid som behövs för att hantera flera webbplatser på nya språk, för att inte nämna det arbete som behövs för att iordningställa en ny server, utveckla lösningar och arbetsflöden som behövs för att upptäcka, översätta och ladda upp innehåll, bygga en API och så vidare.

Förutom tid är det sannolikt att personalen på er IT-avdelning också saknar den förmåga och kunskap som behövs för dessa specialiserade uppgifter.

Ber ni era utvecklare att ta sig an ett webbplatsöversättningsprojekt så använder ni deras tid och expertkunskaper på ett ineffektivt vis.

Skulle ni be era utvecklare att ta på sig ett så enormt projekt så använder ni deras tid och expertkunskap på ett ineffektivt vis, och öppnar därigenom en Pandoras ask full av risker och kostnader. När det är så många intrikata tekniska delar och arbetsflöden som krävs för att bygga och underhålla en lokaliserad webbplats, så kan problem med en del få hela saken att krascha.

Bieffekterna kan bli katastrofala; dåliga användarupplevelser på grund av delvis utförd översättning, avbrutna konverteringsled och andra problem som kan förebyggas skulle kunna fördröja eller helt enkelt omkullkasta era arbetsinsatser för att expandera på nya marknader.

Dessa ineffektiva metoder leder till växande kostnader för extra resurser, lösningar och tekniker som måste tas in för att lappa och laga här och där.

Tack och lov så kan alla dessa katastrofer undvikas med hjälp av en bra lokaliseringsleverantör.

Lösningen

Det finns bättre sätt för er IT-avdelning att tillbringa sin tid, och mer effektiva sätt att lansera och driva lokaliserade webbplatser inriktade på globala marknader.

MotionPoint specialiserar sig på de unika utmaningar som förekommer inom webbplatsöversättning och erbjuder kraftfulla teknikbaserade lösningar som helt lyfter ansvaret för översättning och operativ drift från er IT-avdelnings axlar. På så vis kan de fokusera på sina huvuduppgifter.

MotionPoint tar hand om allt, inklusive:

Konfigurering och inställningar av webbplatsen

MotionPoint tar hand om proxyimplementeringen, installationen av SSL-certifikat och andra steg i konfigureringsprocessen. Tiden det tar för er IT-avdelning att implementera MotionPoints lösning mäts inte i veckor, dagar eller ens timmar. Det tar ungefär 30 minuter.

24/7/365 managed hosting-lösningar

MotionPoint erbjuder flera webbhotell från Tier 3, baserade i USA och Storbritannien, vilket garanterar en upptid på 99,99 %. Om ni skulle vilja vara er egen värd för MotionPoints lösning och översatta innehåll, kan ni ordna det via en särskilt tillägnad server, en delad server eller i en global eller geofördelad konfiguration av belastningsutjämning. Vår lösning är också kompatibel med alla CDN-konfigureringar.

Automatiserat översättningsarbetsflöde

MotionPoint automatiserar översättningsarbetsflödet för att upptäcka nytt eller uppdaterat innehåll, översätta det och lansera det på lokaliserade webbplatser inom en arbetsdag - utan några arbetsinsatser från er sida. I arbetsflödet ingår redaktionell överblick, lingvistiska lokaliseringar och översättning av multimediatillgångar. Er IT-avdelning behöver aldrig tänka på den här komplexa processen.

Funktionella garantier för end-to-end

MotionPoint tar hand om all översättning och teknisk kvalitetskontroll och ser till att komplexa sektioner av era webbplatser fungerar, inklusive navigering, säkra platser och konverteringsflöden. En hängiven mjukvaru- och systemingenjör övervakar den dagliga driften. Skulle något problem uppstå med er lokaliserade webbplats har MotionPoint support på plats, 24/7/365.

Teknikoberoende

MotionPoints proxybaserade lösning är helt komplett, fungerar oberoende av er webbplats teknikstack och har stöd för all teknologi och kod, som HTML, CSS, AngularJS, JSON, AJAX och så vidare. Den är också CMS-oberoende. Vår lösning fungerar alltid sömlöst med er webbplats, både nu och i framtiden, så ni låser inte upp er mot en enda leverantör.

Det finns bättre sätt för er avdelning att tillbringa sin tid på - och mer effektiva sätt att lansera och driva lokaliserade webbplatser.

Slutsats

Er IT-avdelning arbetar outtröttligt bakom kulisserna för att se till att ert företags webbplats fungerar utan problem. Deras kunskaper och erfarenheter är avgörande för underhållet av en webbplats som både känns, fungerar och ser felfri ut ur era kunders perspektiv.

Distrahera inte era utvecklare från sina huvuduppgifter genom att betunga dem med ett översättningsprojekt för er webbplats. Fundera istället på MotionPoints kompletta proxylösning som erbjuder hanteringsfri automatisering, säkra end-to-end-funktioner och sömlösa onlineupplevelser av hög kvalitet genom beprövad teknik.

Craig Witts avatar
Craig Witt

02 januari 2018

3 MIN LÄSNING