Kanalisera digital omvandling för att bemöta globala B2B-kunder på nätet.

Era marknadsförings- och försäljningskanaler kan dra fördel av de bästa lärdomarna från den digitala omvandlingstrenden för att vinna nya kunder.

MotionPoints avatar
MotionPoint

09 april 2018

1 MIN LÄSNING
Craig Witt
Craig Witt

B2B-köpare runt om i världen genomför sin egen undersökning i ett allt tidigare stadium i köpprocessen, skriver Craig Witt i ett gästinlägg på Manufacturing Business Technology. Det betyder att de vet hur de föredrar att engageras.

Det betyder också att man bör tala deras språk. Om era globala webbplatser innehåller oöversatt innehåll, begränsad sökfunktionalitet eller saknar de betalningsmetoder som föredras lokalt så missar ni en stor möjlighet, säger vår EVP.

I artikeln ger Witt B2B-företag viktiga råd i hur man bemöter globala kunder på nätet, bland annat:

  • Ta till er modern sökning
  • Implementera en "mobile first"-strategi
  • Förstå kulturella nyanser
  • Håll era onlinekanaler uppdaterade
  • Hjälp köparna att hitta er

Läs alla tips om bästa praxis i artikeln på Manufacturing Business Technology.

MotionPoints avatar
MotionPoint

09 april 2018

1 MIN LÄSNING