Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Att bygga översättningsteam som du kan lita på

MotionPoint utmärker sig inom sin bransch genom att välja överlägsna översättningsteam.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

29 september 2017

3 MIN LÄSNING

Ditt globala varumärke och dina globala webbplatser förtjänar de bästa översättningarna. För att uppnå detta behöver du ett team av lingvister, redaktörer och specialister inom kvalitetskontroll som inte bara är någorlunda duktiga. Teamet måste vara erfaret, mångsidigt och kunnigt inom din bransch. Att vi brinner för ditt varumärke hjälper också.

Det är precis vad MotionPoint levererar. Vi väljer lingvister och redaktörer utifrån en krävande, hög standard. Och du kan lita på att de team som vi sätter ihop kommer att skapa korrekta, autentiska onlineupplevelser som är värdiga ditt varumärke.

Experter inom din bransch

Det krävs mer än lingvistiskt flyt för att skapa riktigt bra översättningar. Du behöver ett expertteam med kompetens, certifieringar och en gedigen förståelse för din branschs ämne och målgrupp.

Branschspecifik terminologi kan vara förvirrande eller obekant och utgöra en utmaning till och med för modersmålstalare. På MotionPoint anses endast översättare som talar både målspråket och branschjargongen flytande som behöriga att lokalisera tekniskt innehåll.

Experter på ditt varumärke

De flesta leverantörer sätter ditt innehåll – och ditt varumärke – i händerna på den lingvist som råkar vara tillgänglig just när ditt innehåll ska översättas. Dessa inkompatibla översättare befinner sig ofta över hela världen.

Det skapar kanske ett intryck av snabb global service, men det är svårt att skapa översättningar som är perfekta för ditt varumärke när översättaren aldrig har hört talas om det.

MotionPoints metod är annorlunda. Vi är tillgängliga för översättning 24/7/365, men tillhandahåller ett hängivet översättningsteam som tilldelats ditt projekt från dag ett. Samma lingvister lokaliserar din webbplats, dag ut och dag in. De är även tillgängliga för brådskande uppgifter.

Eftersom det här teamet jobbar med ditt projekt från lanseringen och framåt anpassar det sig lätt till dina eventuella förändringar i fråga om ton eller budskap och ser till att ditt lokaliserade innehåll är fräscht och engagerande.

Kraften i en ordlista och en stilguide

Vi jobbar också tillsammans med dig för att utveckla en ordlista och en stilguide – lingvistiska regelböcker som tillhandahåller branschspecifika termer samt ditt varumärkes röst och ton. Målet är att replikera ditt varumärkes personlighet perfekt och konsekvent på andra språk.

Slutresultatet kommer att bli en “Rosetta Stone“ för ditt varumärke som lingvisterna kan använda som referens.

Att säkerställa kvalitet från lansering och framåt

MotionPoint inkluderar också kvalitetskontroll som en del av sina tjänster. Vi ser till att översättarna följer er ordlista och stilguide. Det säkerställer att vi har framställt ditt varumärkes röst och ton korrekt.

Översättning “i kontext“

Vissa språk behöver fler ord eller tecken än andra för att uttrycka vissa koncept. (Till exempel är spanska översättningar ofta 20 till 30 % längre än sina engelska motsvarigheter.) Detta fenomen kallas ordökning och det kan påverka webbplatsers utseende och känsla. Text som sträcker sig över textfältens gränser kan skapa osammanhängande sidor. Det är inte bra för ett varumärke.

MotionPoint löser detta med ett översättningsverktyg som är överlägset och som ger översättare en live-överblick över hur text, bilder och multimedia ser ut ihop på en webbplats. Om för långa översättningar “bryter“ en sidas design kan översättare snabbt modifiera ordval i realtid för att de ska passa in i mallen.

Resultatet: Din webbplats utseende och känsla förblir densamma på alla marknader.

Denna kontextuella integritet är ovärderlig för översättare och garanterar en utmärkt användarupplevelse för dina kunder.

Slutsats

MotionPoints översättningsteam är kvalificerade, professionella lingvister, experter på ämnet och varumärkesgenier. Vår hängivenhet till beprövade processer i kombination med vår användning av överlägsna översättningsverktyg och -teknik levererar kvalitet i världsklass för dina lokaliserade webbplatser.

När du granskar leverantörer av webbplatsöversättning och deras översättningsförmåga ska du ha MotionPoints metod och kvalitetsstandarder i åtanke. Eftersom ditt varumärkes rykte står på spel på nya marknader bör du inte nöja dig med något mindre.

Uppdaterades senast den 29 september 2017
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

3 MIN LÄSNING