Varumärkets enhetlighet: Så leder bra översättningar till kundlojalitet och intäkter

Kunder lägger märke till när ett företag erbjuder vitt skilda eller förvirrande varierande online-upplevelser i olika länder. Enhetlighet är nyckeln.

 3 min. läsning Dominic Dithurbide  Den 24 maj, 2018