Ställ rätt frågor under byte av plattform och översättningsprojekt

Den tekniska och operativa arbetsbelastningen är större än du tror.

Craig Witts avatar
Craig Witt

18 december 2017

4 MIN LÄSNING

Ert företag står inför en sammanslagning av två distinkta, men närstående, kritiska företagsprojekt: ni byter plattform eller omdesignar er webbplats och expanderar närvaron online för att nå ut till globala kunder.

Det kan vara en svår nöt att knäcka. Det är en utmaning att hitta en lösning som klarar av att hantera de tekniska svårigheter ni kommer att ställas inför, samtidigt som ert varumärke når ut internationellt. Vanliga tekniska problem är:

 • Hitta rätt CMS
 • Översättning av felmeddelanden och dynamiskt innehåll
 • Översättning av moduler från tredje part

Läs mer för att få veta mer om dessa problem och de bästa metoderna att lösa dem.

Hitta rätt CMS

Om ni omdesignar eller byter plattform på er webbplats är det viktigt att CMS-systemet ni väljer kan anpassas och fungera på flera marknader.

Steg 1: Hitta en översättningslösning som fungerar med CMS-systemet ni använder eller utvärderar. Vissa lösningar fungerar endast med specifika CMS. Andra är mer flexibla och fungerar med alla CMS.

Steg 2: Skapa en staging-miljö för innehåll i ert CMS. Staging-miljöer gör det möjligt att förbereda, designa, granska och godkänna innehåll innan det publiceras på er webbplats.

Staging-miljöer är viktiga när ni finns på flera marknader. Era lingvister och lokala arbetslag kan översätta och godkänna innehållet innan det publiceras. Om ni arbetar med en extern översättningsbyrå kan de använda staging-miljön på samma sätt.

Staging-miljöer är oerhört viktiga för så gott som alla översättningsbyråer. Varför? De använder invecklade och långsamma processer eller föråldrad teknik för att lokalisera onlineinnehåll, vilket medför betydande förseningar när ni ska implementera översättningar på era globala sidor. Ofta kan de inte hänga med i ert företags fart, och utan en hjälpsam staging-miljö måste de då hela tiden arbeta för att komma ikapp med webbplatsen för er primära marknad.

Sådana förseningar är inte bra. Snabba kampanjer utgår innan de ens hunnit översättas. Innehåll med blandat språk förekommer på webbplatsen, en del på det lokala språket, en del på er primära målgrupps språk, vilket stör den inkluderande kundupplevelsen. Detta får kunderna att känna sig som mindre viktiga personer vilket gör att de snabbt ser sig om efter något annat.

Översättning av felmeddelanden och dynamiskt innehåll

De flesta moderna webbplatser har en viss interaktivitet, även om det inte är helt uppenbart för slutanvändarna. Det här gäller inte bara banbrytande applikationer som drivs av AngularJS. Interaktivitet kan vara så enkelt som:

 • Du registrerar ett kundkonto på nätet
 • Du anger för få siffror i fältet "Telefonnummer"
 • Webbplatsen varnar dig med ett felmeddelande

Dessa meddelanden har ofta sitt ursprung i en JavaScript-fil som innehåller dussintals eller hundratals liknande meddelanden. Det är en sträng med översättningsbar text som visas baserat på specifika användarinteraktioner.

Vanligtvis är det knepigt och tidskrävande att lokalisera sådant innehåll. Så gott som alla översättningsbyråer saknar kunskap om hur man identifierar dessa strängar av översättningsbar text, extraherar dem för översättning och sedan integrerar dem i den översatta JavaScript-filen.

Istället överlåter de denna uppgift till sina kunder. Det vill säga er. Det är absurt mycket arbete och kommer bli svårt att sälja in. Er IT-avdelning har viktigare saker att göra - och det kommer de berätta för er.

Översättning av moduler från tredje part

Modulerna ni använder för specialfunktioner och UX måste också lokaliseras för de globala kunderna. I många avseenden är detta en ännu större utmaning än vad vi hittills har diskuterat, eftersom dessa moduler kommer från tredjepartsleverantörer och lagras och hämtas från servrar som ni inte har kontroll över.

Sådana funktioner kan innefatta:

 • En motor för biljettbokning eller reservationer
 • Interaktiv produktsökningsfunktion (för att hitta SKU och detaljerad produktinformation)
 • Kassa- eller e-handelsupplevelsen

Alla dessa är avgörande för er webbplats och kundens upplevelse av den. Eftersom traditionella byråers otillräckliga teknik inte kan översätta sådana saker, så blir det vanligen åter igen upp till er att lösa problemet.

Tänk även på översättningen när ni köper nya moduler. Fråga deras utvecklare:

 • Kan dessa tjänster tillhandahålla en lokal version av sin tjänst för andra språk, för andra marknader? (De flesta kan inte det).
 • Om de kan det, kan de då tillhandahålla lokaliseringar i en ton som överensstämmer med ert varumärke? (Svaret är förmodligen: absolut inte).

Ni kan tillmötesgå en sådan brist genom att köpa märkeslösa, s.k. white-label, etikettmoduler som gör att ni kan hantera olika versioner och lokalisera innehåll på alla språk ni vill. Detta ökar dock markant kostnaden och insatserna, eftersom ni får övervaka ett komplext och ofta felaktigt översättningsarbetsflöde. Dessutom tillkommer tekniska anpassningar och integration.

Det slutar aldrig.

Slutsats

Det finns dock en teknikdriven lösning som kan eliminera alla dessa problem. Det helt kompletta, proxybaserade tillvägagångssättet för webbplatsöversättning fungerar med alla CMS, lokaliserar enkelt dynamiskt innehåll och ger en smidig hantering av tredjepartsmoduler. Men det bästa av allt är att det inte kräver någon kontinuerlig insats av er eller ert arbetslag.

Kom ihåg att det innehåll som behöver översättas inte bara är den text som ni lätt och snabbt ser på sidan. När ni utvärderar ert CMS och er översättningsleverantör under ett plattformsbyte är det viktigt att fråga hur detta dynamiska innehåll kan översättas. Er förmåga att ge era internationella kunder en sömlös UX/UI på det lokala språket är beroende av detta.

bildkälla: dnd_project/Shutterstock

Craig Witts avatar
Craig Witt

18 december 2017

4 MIN LÄSNING