Först hjälper vi dig att identifiera vilka delar av din webbplats som ska översättas.

Crawler
Bild
Video
Automatisk, kontinuerlig
detektering av innehåll

Vår teknik söker igenom din webbplats och identifierar endast översättningsbart innehåll. Vår lösning gör detta innan vi översätter din webbplats och efter att den har lanserats. Den detekterar kontinuerligt allt relevant innehåll, inklusive:

Text

Bilder

Multimedia

Strukturerad data & metadata

Dynamiskt innehåll

Innehåll i applikationer

Tredjepartsinnehåll

Med mera

Strömlinjeformad, effektiv hantering av översättningar

Vår teknik separerar sedan simultant innehållet i lätt översättningsbara bitar, som kallas segment, och bearbetar dem med vår exklusiva översättningsteknologi.

Detta optimerar segmenten på unika sätt som i hög grad kan minska dina översättningskostnader

Spara
Segment
Översätt
Segment
Lingvister
24 timme
Snabb lansering av översatt innehåll

Dessa optimerade segment skickas sedan till våra lingvister för omedelbar översättning. Vi översätter, korrekturläser, kvalitetskontrollerar och publicerar detta innehåll på max en arbetsdag.

Inget annat företag i vår bransch kan leverera översättningar så tillförlitligt, så snabbt.

MotionPoints lösning kan detektera ditt onlineinnehåll, översätta det och lansera din lokaliserade webbplats på bara 30 dagar – oavsett webbplatsens storlek eller komplexitet.

Läs mer om vår översättningsprocess

Fortsätt din resa.

Läs mer om vår branschledande strategi för webbplatsöversättning:

Översätt Visa Optimera Omnikanal Planera ett samtal