Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Först hjälper vi dig att identifiera vilka delar av din webbplats som ska översättas.

Crawler
Bild
Video
Automatisk, kontinuerlig
identifiering av innehåll

Vår teknik söker igenom din webbplats och identifierar endast översättningsbart innehåll. Vår lösning gör detta innan vi översätter din webbplats och efter att den har lanserats. Den detekterar kontinuerligt allt relevant innehåll, inklusive:

Text

Bilder

Multimedia

Strukturerad data och metadata

Dynamiskt innehåll

Innehåll i applikationer

Innehåll från tredje part

med mera.

Strömlinjeformad, effektiv hantering av översättningar

Vår teknik separerar sedan simultant innehållet i enkelt översättningsbara bitar som kallas segment, och bearbetar dem med vår exklusiva översättningsteknik.

Detta optimerar segmenten på unika sätt som i hög grad kan minska dina översättningskostnader.

Spara
Segment
Översätt
Segment
Lingvister
24 timme
Snabb lansering av översatt innehåll

Dessa optimerade segment skickas sedan till våra lingvister för omedelbar översättning. Vanligtvis översätter, korrekturläser, kvalitetskontrollerar och publicerar vi innehållet på en arbetsdag.

Inget annat företag i vår bransch kan leverera översättningar så tillförlitligt, så snabbt.

MotionPoints lösning kan identifiera ditt webbinnehåll, översätta det och lansera din lokaliserade webbplats på bara 30 dagar – oavsett webbplatsens storlek eller komplexitet.

Läs mer om vår översättningsprocess

Fortsätt din resa.

Läs mer om vår branschledande strategi för översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll:

Översätt Visa Optimera Omnikanal Planera ett samtal

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal